Cyberpułapka

W dniu 31.10.2018 r. w naszej szkole odbył się koncert profilaktyczny w wykonaniu autora piosenek Sławka Pyrko. Mający formę wykładu motywującego – z elementami edukacyjnymi i muzycznymi, program profilaktyczny był oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podczas zajęć podkreślano, iż Internet stał się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Pełni
ważną rolę w życiu dzieci i młodzieży, stając się źródłem wiedzy, rozrywki, ale również niesie wiele zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania Internetu. Udział uczniów w zajęciach profilaktycznych w formie koncertu „Cyberpułapka czyli więzienie bez krat”, zwiększył znacznie ich świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykorzystania współczesnej technologii informatycznej.

Czytaj dalej Cyberpułapka

Spotkanie z kuratorem rodzinnym

Dnia 23 października w ramach realizacji Programu profilaktyczno-wychowawczego zorganizowanow szkolespotkanieZ KURATOREM RODZINNYM PANIĄ IZĄ DĘBEK. Uczniowie dowiedzieli się ważnych rzeczy na temat: „Jak postępować w życiu będąc nieletnim, żeby nie popaść w konflikt z prawem”.Tematem debaty było przybliżenie dzieciom i młodzieży prawnych konsekwencji agresywnych zachowań. Prowadząca przypomniała uczniom o prawach i obowiązkach nieletnich, zwracając uwagę na sytuacje, w których najczęściej może dochodzić lub dochodzi do łamania prawa. Nawiązywała do życia codziennego uczniów i na konkretnych przykładach omawiała skutki i następstwa łamania norm postępowania. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji i śmiało zadawali pytania. Spotkanie to uświadomiło im, jak nie wpaść w konflikt z prawem i dokonywać właściwych wyborów. W zajęciach brali udział uczniowie z II etapu edukacyjnego, podzieleni na dwie grupy: klasy IV-V i VI-VIII.Na spotkanie zaproszono Dyrektora Szkoły Panią Monikę Bestjan i Wychowawców.

Czytaj dalej Spotkanie z kuratorem rodzinnym

Uroczyste obchody XVIII Dnia Papieskiego

31 października odbył się uroczysty apel z okazji XVIIIDNIA
PAPIESKIEGO, obchodzonego w tym roku pod hasłem: „PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”.Organizatorem był katecheta Tomasz Składanowski. Na uroczystość zaproszono Panią Dyrektor Szkoły, ks. Proboszcza Jana Kalinowskiego, nauczycieli i uczniów. Celem uroczystości było coroczne uczczenie obchodów Dnia Papieskiego, budzenie postawy szacunku wobec wielkiego Polaka, pogłębienie rozumienia czym jest ojcostwo oraz przygotowanie cyklicznej uroczystości pod hasłem: W HOŁDZIE UKOCHANEMU PAPIEŻOWI.Uczniowie klasy VII pod kierunkiem katechety przedstawili wymowne scenki tematyczne. W tym dniu zorganizowany również został w szkole DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Chętni uczniowie mogli przebrać się za swojego patrona lub dowolnego świętego.Dzień Papieski był przeżywany także w radosnej atmosferze związanej z Setną Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły z 1964 roku.

Czytaj dalej Uroczyste obchody XVIII Dnia Papieskiego

Wycieczka do Wieliczki, Wadowic i Enregylandii

Kolejne dni naszej wyprawy po Krakowie to wiele atrakcji i przeżyć. Bo przecież być w Krakowie i nie udać się do Wieliczki, Wadowic czy Zatoru – nam się udało zobaczyć te wszystkie miejsca. Zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce zaczęliśmy od zejścia ponad 135 m. pod ziemię. Początkowo na twarzach niektórych uczestników wycieczki malował się strach i niepewność, ale szybko ustąpił miejsca wielkiemu zaciekawieniu. Interesujące opowieści przewodnika grupy oraz coraz piękniejsze, budzące zachwyt widoki sprawiły, iż uczniowie zupełnie zapomnieli o strachu i z wielką uwagą i skupieniem słuchali kolejnych, ciekawych informacji.

Czytaj dalej Wycieczka do Wieliczki, Wadowic i Enregylandii