Wycieczka do Warszawy

12 czerwca 2019 r. grupa 45. uczniów z klas IV-VI wraz z opiekunami Panią Ewą Falkowską, Panią Justyną Krawczyk, Panem Tomaszem Składanowskim i organizatorem wycieczki Panią Haliną Gołembiewską wyruszyła na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Przygodę w stolicy rozpoczęli od spotkania z przewodnikiem na placu Marszałka J. Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Przemieszczając się Traktem Królewskim podziwiali piękno zabytków i  architektury miasta, m.in.: ambasady, instytucje rządowe, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat, pomnik M. Kopernika, kościół św. Krzyża, Uniwersytet Warszawski, kościół sióstr Wizytek, pomnik kard. S. Wyszyńskiego, Pałac Prezydencki, pomnik A. Mickiewicza, kościół św. Anny Następnie przemaszerowali na Stare Miasto, gdzie zwiedzali i oglądali  Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Bazylikę św. Jana Chrzciciela, Pomnik Warszawskiej Syrenki, Barbakan, Pomnik Małego Powstańca. Po obiedzie udali się do Centrum Nauki Kopernik, ośrodka nauki, którego misją jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się. Czytaj dalej Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Trójmiasta

W dniu 7 czerwca 2019 r. uczniowie klasy piątej udali się na wycieczkę do Trójmiasta. Wycieczka była nagrodą za zwycięstwo w Gminnym Konkursie Ekologicznym. Głównym celem wyprawy oprócz walorów turystycznych było poznanie tematyki biologii i ekologii morza oraz ochrony środowiska, budzenie wrażliwości na piękno nadmorskiego krajobrazu, rozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego przez człowieka, poznanie niektórych gatunków roślin i zwierząt żyjących w morzu i na wybrzeżu, uczenie się przyrody, uwrażliwienie na problemy ekologiczne, rośliny i zwierzęta objęte ochronę oraz ochrona wód przed skażeniem. Czytaj dalej Wycieczka do Trójmiasta

Zakończenie dzieci oddziału przedszkolnego 2019

Dzieci oddziału przedszkolnego w dniu 14 czerwca 2019 roku zakończyły swój pierwszy etap edukacji wkraczając w życie szkolne. Był to ich pierwszy bagaż doświadczeń: pierwsza książka, pierwsze spotkanie z literką i cyferką, pierwsze zabawy z rówieśnikami, pierwsza ocena swojej pracy.
Spotkanie odbyło się w obecności rodziców, dyrektor szkoły p M. Bestjan i
nauczycieli. Dzieci przygotowały piękny i wzruszający program słowno-muzyczny. Czytaj dalej Zakończenie dzieci oddziału przedszkolnego 2019

Zakończenie roku szkolnego

Po całym roku wytężonej nauki i pracy pedagogicznej, dydaktycznej i wychowawczej nadszedł czas długo wyczekiwanych wakacji. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, która miała miejsce 19 czerwca 2019 r. zgromadziła uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Po mszy św. odbyła się uroczysta akademia na której uczniowie  odebrali nagrody, dyplomy, podziękowania za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, ale także za aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.

Czytaj dalej Zakończenie roku szkolnego