Podsumowanie Ligi Zadaniowej

W czerwcu  podsumowano  XXXIII edycji Konkursu Matematycznego LIGA ZADANIOWA.  Uczestniczyli w nim uczniowie z całego powiatu ze szkół z  Ryńska, Myśliwca, Wąbrzeźna, Płużnicy, Książek, Dębowej Łąki, Łobdowa i z Jarantowic. Patronat nad Konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu. Czytaj dalej Podsumowanie Ligi Zadaniowej

#mPotęga

Z radością informujemy, że nasza szkoła uzyskała grant w ramach konkursu z mPotęgi. Nauczycielki  matematyki Ewa Falkowska i j. angielskiego Marta Kriger przystąpiły do konkursu organizowanego przez mBank i napisały  projekt pt.  „Matematyka w różnych dziedzinach życia”. Czytaj dalej #mPotęga

Zajęcia kreatywne w naszej szkole

,,Bez jednostek twórczych, zdolnych do samodzielnego myślenia i osądu,
 rozwój społeczeństw jest równie nie do pomyślenia,
jak rozwój jednostki poza żyzną glebą społeczności’’.

Albert Einstein

Celem zajęć kreatywnych w naszej szkole było wspieranie, rozwijanie oraz zachęcanie uczniów do podejmowania wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia ich potencjału twórczego. Zajęcia kształtowały umiejętności wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych za pomocą środków artystycznych, rozwijały zmysł spostrzegawczości, wrażliwość i indywidualne zdolności twórcze. Dzieci uczyły się pracy w grupie i szacunku dla indywidualnych pomysłów członków grupy. Czytaj dalej Zajęcia kreatywne w naszej szkole