Bezpieczeństwo

Instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

I PRZEMOC

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Wąbrzeźnie
Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
56 688 24 51 – 57
Komenda Powiatowa
Policji w Wąbrzeźnie
Wolności 28
Tymczasowo
ul Królowej Jadwigi 9
87-200 Wąbrzeźno
56 687 72 00
Fundacja Dzieci
Niczyje pomoc
dzieciom
krzywdzonym, ich
rodzinom i opiekunom
www.fdn.pl
bitedziecko@fdn.pl
22 826 80 72
22 616 02 68

II PSYCHOLOG/PSYCHIATRA

Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna w
Wąbrzeźnie
ul. Wolności 35
87-200 Wąbrzeźno
56 688 21 75
Poradnia Zdrowia
Psychicznego
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno
56 689 17 56
56 688 14 26

III POMOC RODZINOM

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Wąbrzeźnie
Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno
56 688 24 51 – 57
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wolności 30
87-200 Wąbrzeźno
56 689 04 00
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Wąbrzeźnie
Mickiewicz 21
87-200 Wąbrzeźno
56 687 75 37
Wąbrzeskie Centrum
Profilaktyki Terapii i
Integracji Społecznej
1-go Maja 46
87-200 Wąbrzeźno
56 687 15 35

IV UZALEŻNIENIA

Miejska Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno
56 688 45 05
NZOZ Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
Poradnia
Psychiatryczna i
leczenia uzależnień
Matejki 20 C
87-200 Wąbrzeźno
56 688 00 20

V POMOC OSOBOM NIEPENOSPRAWNYM

Aktywizacja Osób
Niepełnosprawnych
Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno
56 688 00 80
Wypożyczalnia Sprzętu

Rehabilitacyjnego
Matejki 2
87-200 Wąbrzeźno
Wąbrzeskie Centrum
Profilaktyki Terapii i
Integracji Społecznej
1-go Maja 46
87-200 Wąbrzeźno
56 687 15 35
Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy
Wąbrzeskim
Stowarzyszeniu Pomocy
Dzieciom Specjalnej
Troski
Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno
56 687 17 02
Wąbrzeskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Specjalnej
Troski
Matejki 18
87-200 Wąbrzeźno
56 688 00 80

INNE:
Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212
Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich – 800 676 676
Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” – 801 199 990
Linia Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego – 800 702 222
Bezpieczeństwo w Internecie – 800 100 100