Wizja i misja szkoły

WIZJA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W JARANTOWICACH.

Jesteśmy szkołą stwarzającą wszystkim uczniom warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. Stawiamy na jakość i skuteczność nauczania. Przygotowujemy wychowanka do osiągania dalszych sukcesów edukacyjnych w gimnazjum i sprostaniu wyzwaniom przyszłości. Osiągamy ten cel stosując metody i techniki przyspieszonego uczenia się. Pomagamy każdemu uczniowi rozwinąć się na miarę swoich możliwości. Nasi absolwenci umieją się uczyć i czerpać z tego radość. Potrafią czytać ze zrozumieniem, poprawnie pisać, rozumować, wykorzystywać wiedzę w praktyce i korzystać z różnych źródeł wiedzy. Przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki i zachowania. Oferujemy naszym uczniom wykwalifikowaną kadrę i systematyczne doskonalenie jakości pracy szkoły.  Jesteśmy pedagogami życzliwymi, wrażliwymi, sprawiedliwymi, ale konsekwentnymi i wymagającymi. Gwarantujemy dobrą współpracę ze wszystkimi podmiotami szkoły. Naszymi partnerami w działaniu są aktywni rodzice i przyjaciele szkoły.Nasza placówka  jest bezpieczna, dobrze wyposażona i gotowa  do prowadzenia ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby lokalnej społeczności i odgrywa rolę centrum kultury w środowisku. Jest szkołą przyjazną, nowatorską i atrakcyjną. Nasz wychowanek kocha swoją Małą Ojczyznę i jest dumny z bycia Polakiem i Europejczykiem.  Jest uczciwy, aktywny, twórczy i ciekawy świata.

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JARANTOWICACH

Jesteśmy społecznością nauczycieli, uczniów i rodziców, stawiającą sobie wysokie wymagania dydaktyczno – wychowawcze. Dążymy do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju ucznia. Jesteśmy szkołą z klasą, która dobrze uczy każdego ucznia, ocenia go sprawiedliwie, uczy myśleć i rozumieć świat. Rozwija społecznie, pomaga uwierzyć w siebie i przygotowuje do przyszłości. Nasz absolwent może osiągać sukcesy w gimnazjum. Potrafi nie tylko uczyć się, ale i czerpać z tego radość. Wykorzystuje w pełni swoje możliwości i umiejętności. Jest uczciwy, kulturalny, kreatywny  i twórczy. Nasi wychowankowie znają i przestrzegają normy społeczne. Są odpowiedzialni za zdrowie własne i innych. Nie ulegają żadnym nałogom. Celem naszej pracy jest wspieranie powszechnie akceptowanych wartości takich jak:

–   prawda
–   uczciwość
–   odpowiedzialność
–   skuteczność
–   kreatywność
–   zaufanie,
–   bezpieczeństwo
–   miłość
–   mądrość
–   skuteczne uczenie się.

Chcemy, aby nasi uczniowie uczyli się w bezpiecznej, nowocześnie wyposażonej i przyjaznej szkole. Pielęgnujemy tradycje szkolne i szanujemy dziedzictwo  kulturowe w regionie. Pragniemy, by nasz wychowanek był wzorowym dzieckiem, Polakiem i Europejczykiem.