Rekrutacja 2024

Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Jarantowicach na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Wójta Gminy Ryńsk w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacjnego.(pdf)

 

Terminy  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Ryńsk na rok szkolny 2024/2025.

Zapisy do oddziału przedszkolnego

LpRodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.26.02.2024 r. - 08.03.2024 r.20.05.2024 r. - 24.05.2024 r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.do 13.03.2024 r.do 29.05.2024 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.15.03.2024 r.03.06.2024 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.18-20.03.2024 r.
06-07.06.2024 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.22.03.2024 r.11.06.2024 r.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym. (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. (pdf)

Potwierdzenie zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego. (pdf)

 

Terminy  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do  klas pierwszych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Ryńsk na rok szkolny 2024/2025.

Zapisy do klasy pierwszej

LpRodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.26.02.2024 r. - 08.03.2024 r.20.05.2024 r. - 24.05.2024
r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.do 13.03.2024 r.do 29.05.2024 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.15.03.2024 r.03.06.2024 r.
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.18-20.03.2024 r.
06-07.06.2024 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.22.03.2024 r.11.06.2024 r.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenie dziecka (z obwodu szkoły) do klasy pierwszej. (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka (spoza obwodu szkoły) do klasy pierwszej. (pdf)

Potwierdzenie zapisu dziecka do klasy pierwszej. (pdf)

W przypadku pytań, wszelkich informacji udziela dyrektor szkoły Monika Bestjan osobiście lub telefonicznie pod numerem 56 688 66 49 w godzinach pracy szkoły.

Zapraszamy