Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

 mgr Monika Bestjan

 

 KADRA  PEDAGOGICZNA

 

Klasa IV-VIII

Język polski: mgr Józefa Klejnowska, mgr Magdalena Gardiner

Historia: mgr. Józefa Klejnowska, mgr Piotr Matuszewski

Język angielski:  mgr Marta Kriger

Język niemiecki: mgr Tomasz Puczkarski

Fizyka: mgr Regina Kotłowska

Chemia: mgr Iwona Gorczyńska

Geografia: mgr Monika Kmiecik

Plastyka, muzyka:  mgr Małgorzata Molczyńska

Biologia:  mgr inż. Ewa Falkowska

Matematyka: mgr Urszula Arentewicz; mgr inż. Ewa Falkowska, 

mgr. Regina Kotłowska

Informatyka, technika: mgr inż. Lucyna Bańczerowska

Wychowanie fizyczne: mgr Halina Gołembiewska, mgr Justyna Krawczyk

Religia: mgr Tomasz Składanowski

Doradca zawodowy: mgr. Justyna Krawczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Tomasz Puczkarski

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Urszula Arentewicz

mgr Małgorzata Molczyńska

mgr Justyna Krawczyk

 

 

Edukacja przedszkolna

 

mgr Danuta Trościńska

 

Nauczyciele specjaliści

  

Logopeda: mgr Marlena Lewalska 

Psycholog: mgr Marlena Lewalska

Pedagog: mgr Danuta Trościńska, mgr Iwona Karłowicz

Biblioteka: mgr Marlena Lewalska, mgr Józefa Klejnowska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: mgr Justyna Krawczyk

Zajęcia emocjonalno – społeczne: mgr Marlena Lewalska

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się: mgr Marta Kriger, mgr Regina Kotłowska

Rewalidacja: mgr Regina Kotłowska, mgr Tomasz Składanowski,mgr Halina Gołembiewska, mgr Danuta Trościńska

 

Świetlica

mgr Tomasz Składanowski

mgr Iwona Karłowicz

mgr Piotr Matuszewski

mgr Magdalena Gardiner

mgr Danuta Trościńska

mgr Regina Kotłowska