Kadra pedagogiczna

DYREKTOR

mgr Monika Bestjan

KADRA  PEDAGOGICZNA

Klasa IV-VIII

Język polski: mgr Józefa Klejnowska, mgr Sylwia Dąbrowska

Historia, historia i społeczeństwo: mgr Piotr Matuszewski

Wiedza o społeczeństwie: mgr Piotr Matuszewski

Język angielski:  mgr Paulina Banaś

Język niemiecki: mgr Tomasz Puczkarski

Fizyka: mgr Regina Kotłowska

Chemia: mgr Monika Bestjan

Geografia, doradztwo zawodowe: mgr Monika Kmiecik

Plastyka, muzyka:  mgr Małgorzata Molczyńska

Przyroda, biologia:  mgr inż. Ewa Falkowska

Matematyka: mgr Regina Kotłowska; mgr inż. Ewa Falkowska

Informatyka, technika: mgr inż. Lucyna Bańczerowska

Wychowanie fizyczne: mgr Halina Gołembiewska, Justyna Krawczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Piotr Zrada

Religia: mgr Tomasz Skłodanowski

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Dąbrowska

mgr Małgorzata Molczyńska

mgr Justyna Krawczyk

 

Edukacja przedszkolna

mgr Danuta Trościńska

 

Nauczyciele specjaliści:

Logopeda: mgr Sylwia Dachowska  

Psycholog: mgr Marlena Lewalska

Pedagog: mgr Danuta Trościńska, mgr Iwona Karłowicz

Biblioteka: mgr Marlena Lewalska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: mgr Justyna Krawczyk

Rewalidacja: mgr Halina Gołembiewska, mgr Tomasz Składanowski, mgr Danuta Trościńska

 

Świetlica

mgr Iwona Karłowicz

mgr Marlena Lewalska

mgr Piotr Matuszewski

mgr Tomasz Składanowski