Zajęcia kreatywne w naszej szkole

,,Bez jednostek twórczych, zdolnych do samodzielnego myślenia i osądu,
 rozwój społeczeństw jest równie nie do pomyślenia,
jak rozwój jednostki poza żyzną glebą społeczności’’.

Albert Einstein

Celem zajęć kreatywnych w naszej szkole było wspieranie, rozwijanie oraz zachęcanie uczniów do podejmowania wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia ich potencjału twórczego. Zajęcia kształtowały umiejętności wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych za pomocą środków artystycznych, rozwijały zmysł spostrzegawczości, wrażliwość i indywidualne zdolności twórcze. Dzieci uczyły się pracy w grupie i szacunku dla indywidualnych pomysłów członków grupy.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie uświadamiali sobie swój potencjał twórczy, a co za tym idzie wzmacniało się w nich poczucie własnej wartości. Zajęcia dały uczniom satysfakcję z pracy twórczej i jej efektów. Były też ważne ze względu na uwrażliwienie na piękno otaczającego świata i wzbudzanie przeżyć estetycznych. Uczniowie poznali różne techniki plastyczne i rozwinęli swoje zainteresowania. Wykorzystali je biorąc udział w licznych konkursach, działaniach indywidualnych i zespołowych. Ich prace można było podziwiać na organizowanych wystawkach klasowych, szkolnych gazetkach i  na stronie internetowej szkoły.