Rada rodziców

RADA RODZICÓW
w roku szkolnym 2019/2020

Monika Sroka – przewodnicząca
Magdalena Niklewska – zastępca
Aneta Gryczkowska – skarbnik
Anna Dziekońska – sekretarz
Anna Jurkiewicz – komisja rewizyjna
Agnieszka Dulska – komisja rewizyjna
Ilona Dąbrówka – komisja rewizyjna
Magdalena Kmiecik – komisja rewizyjna

 Konto Rady Rodziców

RADA  RODZICÓW  SP  W  JARANTOWICACH

Bank Spółdzielczy w Toruniu

66 9486 0005 0031 2305 2000 0001