Rada rodziców

RADA RODZICÓW
w roku szkolnym 2022/2023

Sylwia Łopatkiewicz – przewodnicząca

Magdalena Niklewska – zastępca

Aneta Gryczkowska – skarbnik

Paulina Puzon – sekretarz

Wioleta Rojek – komisja rewizyjna

Małgorzata Rojek – komisja rewizyjna

Katarzyna Więckowska – komisja rewizyjna

Mirela Zimnowłodzka – komisja rewizyjna

Ilona Dziewięcka – komisja rewizyjna

 Konto Rady Rodziców

RADA  RODZICÓW  SP  W  JARANTOWICACH

Bank Spółdzielczy w Toruniu

66 9486 0005 0031 2305 2000 0001