Rada rodziców

RADA RODZICÓW
w roku szkolnym 2018/2019

Monika Sroka – przewodnicząca
Magdalena Niklewska – zastępca
Danuta Urbańska – skarbnik
Katarzyna Banaś – sekretarz
Anna Jurkiewicz – komisja rewizyjna
Agnieszka Dulska – komisja rewizyjna
Mirosława Kaliszczak – komisja rewizyjna
Marzena Wróblewska – komisja rewizyjna

 Konto Rady Rodziców

RADA  RODZICÓW  SP  W  JARANTOWICACH

Bank Spółdzielczy w Toruniu

66 9486 0005 0031 2305 2000 0001