Plan świetlicy

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałek

7.00 – 9.40  Iwona Karłowicz

11.35 – 13.40  Iwona  Karłowicz

13.40 – 15.20  Magdalena Gardiner

 

Wtorek

7.00 – 7.45  Danuta Trościńska

11.40 – 13.40 Tomasz Składanowski

13.40 – 15.20  Magdalena Gardiner

 

Środa

7.00 – 7.45   Magdalena Gardiner

9.55 – 10.40 Magdalena Gardiner

10.50 – 11.35 Magdalena Gardiner

12.40 – 15.20 Magdalena Gardiner

 

Czwartek

7.00 – 7.45  Piotr  Matuszewski

11.40 – 13.30   Piotr  Matuszewski

13.30 – 14.30 Regina Kotłowska

14.30 – 15.30 Danuta Trościńska 

Piątek

 7.00 – 7.45  T omasz Składanowski

11.35 – 12.35   Regina Kotłowska

12.35 – 13.35 Danuta Trościńska

13.35 – 15.20 Magdalena Gardiner