Podsumowanie Ligi Zadaniowej

W czerwcu  podsumowano  XXXIII edycji Konkursu Matematycznego LIGA ZADANIOWA.  Uczestniczyli w nim uczniowie z całego powiatu ze szkół z  Ryńska, Myśliwca, Wąbrzeźna, Płużnicy, Książek, Dębowej Łąki, Łobdowa i z Jarantowic. Patronat nad Konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu.

Głównym celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką oraz wspieranie ich uzdolnień, pokazywanie piękna matematyki poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów, promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zainteresowanym matematyką, promowanie wartości pracy nad rozwojem swoich uzdolnień, stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia. Specyfika Ligi Zadaniowej pozwala wziąć udział w konkursie każdemu uczniowi, który chce pracować nad własnym rozwojem. W trakcie każdego spotkania uczniowie otrzymują zadania konkursowe oraz zestaw zadań przygotowawczych na następne spotkanie. Organizatorzy starają się, by zadania konkursowe były oparte o zadania przygotowawcze. W tym roku odbyły się wyjątkowo tylko dwa spotkania Ligi Zadaniowej.

                                                                                                                        

W roku szkolnym 2019/20 nagrodzeni w konkursie w powiecie wąbrzeskim zostali:

Liga Zadaniowa

Zuzanna Nasser – II miejsce na etapie wojewódzkim, Szkoła Podstawowa nr 3  w Wąbrzeźnie,

Maja Komorowska – III miejsce na etapie wojewódzkim, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach,

Mateusz Kwietniewski – III miejsce na etapie wojewódzkim, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach,

Martyna Gryczkowska – wyróżnienie na etapie powiatowym , Szkoła Podstawowa w Jarantowicach,

Weronika Dziub – wyróżnienie na etapie powiatowym , Szkoła Podstawowa w Jarantowicach,

Karolina Lipińska – wyróżnienie na etapie powiatowym , Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach,

Adam Zimnowłodzki – wyróżnienie na etapie powiatowym , Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach,

Roksana Wierzbicka – wyróżnienie na etapie powiatowym , Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach,

Jakub Swobodziński  – wyróżnienie na etapie powiatowym , Szkoła Podstawowa w Wielkich Radowiskach

Nagrody i dyplomy dla nagrodzonych uczniów zostały przekazane do szkół. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.