Oddział przedszkolny

Karta Zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Oddziału Przedszkolnego (PDF) (DOCX)

W roku szkolnym 2023/2024 od dnia 17 lipca do 16 sierpnia 2024 r. trwa przerwa w pracy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Jarantowicach.

  1. Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego w terminie od 27 maja  2024 r. do 7  czerwca 2024 r.
  2. Kartę zgłoszenia można przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail spjarantowice@gminarynsk.pl /e-dziennik wówczas nie jest wymagane dostarczenie do szkoły wersji papierowej karty zgłoszenia.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przesłana rodzicom/opiekunom prawnym na adresy e-mail/e-dziennik.

  1. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej szkoły.