Oddział przedszkolny

Karta Zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Oddziału Przedszkolnego (PDF) (DOCX)

W roku szkolnym 2021/2022 od dnia 18 lipca do 17 sierpnia 2022 r. trwa przerwa w pracy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Jarantowicach.

  1. Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego  w terminie od 23  maja  2022 r. do 10  czerwca 2022 r.
  2. Kartę zgłoszenia można przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail spjarantowice@gminarynsk.pl /e-dziennik wówczas nie jest wymagane dostarczenie do szkoły wersji papierowej karty zgłoszenia.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przesłana rodzicom/opiekunom prawnym na adresy e-mail/e-dziennik.

  1. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego  rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej szkoły.