Oddział przedszkolny

Karta Zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Oddziału Przedszkolnego (PDF) (DOCX)

W roku szkolnym 2022/2023 od dnia 03 lipca do 02 sierpnia 2023 r. trwa przerwa w pracy oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Jarantowicach.

1. Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie przez rodzica/opiekuna prawnego karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego  w terminie od 22  maja  2023 r. do 12  czerwca 2022 r.

2. Kartę zgłoszenia można przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail spjarantowice@gminarynsk.pl /e-dziennik wówczas nie jest wymagane dostarczenie do szkoły wersji papierowej karty zgłoszenia.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przesłana rodzicom/opiekunom prawnym na adresy e-mail/e-dziennik.

3. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oddziału przedszkolnego  rodzice/opiekunowie prawni pobierają ze strony internetowej szkoły.