Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 rozpoczęło się od spotkania uczniów z wychowawcami w swoich salach lekcyjnych. Uczniowie zostali gorąco powitani przez Dyrektora Szkoły Monikę Bestjan, która połączyła się z uczniami przez Google Meet.

Całej społeczności szkolnej złożyła serdeczne życzenia z okazji Nowego Roku. Wszystkim życzyła zdrowia, poczucia bezpieczeństwa, spokoju i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Dyrektor Szkoły życzyła także uczniom wielu osiągnięć i radości ze zdobywania wiedzy, a nauczycielom pasji, kreatywności i satysfakcji z wykonywanej pracy. W związku z pandemią koronawirusa w szkole obowiązują opracowane procedury bezpieczeństwa, z którymi zostali zapoznani uczniowie. Wszyscy uczniowie i nauczycieli byli bardzo zadowoleni, że po kilkumiesięcznej przerwie wrócili do szkoły i swoich codziennych obowiązków. Dla uczniów przygotowane były zestawy podręczników, plany lekcji i wszystkie niezbędne dokumenty.