Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej przebiega zgodnie
z harmonogramem, dokumenty (scany lub zdjęcia) należy przesyłać mailowo
na adres spjarantowice@gminarynsk.pl (oryginały dokumentów należy dostarczyć
do szkoły po zakończeniu kwarantanny) lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa w Jarantowicach, Jarantowice 84 C, 87- 200 Wąbrzeźno.

Rekrutacja 2020