Betlejemskie Światełko Pokoju

18 grudnia 2019 r. harcerze i zuchy z 65 patrolu Jarantowickiego Niepowtarzalni pojechali do Torunia odebrać na Rynku Staromiejskim Betlejemskie Światełko Pokoju. Towarzyszyło one uczniom szkoły podczas wigilii klasowych. Delegacja harcerzy i zuchów przekazała je mieszkańcom wsi po mszy świętej 22 grudnia 2019 r. w kościółku w Jarantowicach.

Jaka jest idea Betlejemskiego Światełka Pokoju?
Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
(Źródło: https://swiatlo.zhp.pl/idea/)