NAGRODY STAROSTY I BURMISTRZA W POWIATOWYM KONKURSIE LITERACKIM I KRASOMÓWCZYM

7 czerwca Ilona Błaszkiewicz z kl. VII otrzymała w Konkursie Krasomówczym NAGRODĘSTAROSTYza prezentację pt.: „Spacerkiem po najpiękniejszych miejscach w mojej okolicy”. NAGRODY BURMISTRZA w Konkursie Literackim otrzymała Kinga Sroka i Daniel Pelka. Temat konkursu związany z obchodami 100.rocznicy wyzwolenia Wąbrzeźna i powrotu Polski do Macierzy brzmiał: „Ważne… w stuleciu Wąbrzeźna”.Zadaniem uczestników było ukazanie istotnych wydarzeń, które przyczyniły się do umocnienia polskości i rozwoju kulturalnego, gospodarczego lub wzrostu znaczenia ziemi wąbrzeskiej po roku 1920. Daniel Pelka napisał „Opowieść rodzinną o prababci Monice Żonakowskiej”. Kinga Sroka przedstawiła „Losy rodziny”. Konkurs zorganizowany został przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Pieczę nad nim sprawował Burmistrz Wąbrzeźna i Starosta Wąbrzeski.Uczniowie otrzymali Dyplomy i cenne nagrody. GRATULUJEMY UCZNIOM PO RAZ DRUGI NAGRODZONYM W KONKURSACH!