Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Uczniowie klasy 8 na lekcjach chemii wykonali proste doświadczenia z wodą wykonane w technice małej skali.

Przygotowali woreczkowy model obiegu wody w przyrodzie, sprawdzili w jaki sposób powstaje deszcz atmosferyczny oraz porównali gęstość wody w różnych stanach skupienia oraz wody słodkiej i słonej. Przy pomocy testów zbadali parametry wody z jeziora Zamkowego.