Magnetyzm metodą projektu

Przez ostatnie dwa miesiące uczniowie klasy ósmej realizowali innowację ” Magnetyzm metodą projektu”. Uczniowie samodzielnie przygotowywali materiały do  zaprezentowania wybranego zagadnienia na forum klasy. Wykazali się przy tym niesamowitą pomysłowością. Z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali prezentacje multimedialne, gry interaktywne oraz wykonywali doświadczenia na własnoręcznie zbudowanych pomocach naukowych. Prowadząc zajęcia trenowali umiejętność komunikacji i prezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności.