11 listopada w przedszkolu

Dnia 10 listopada dzieci oddziału przedszkolnego uczciły Święto Niepodległości. To jedna najważniejszych dat w historii Polski. Dzieci poznały losy Polaków i swoich rówieśników w latach niewoli w prezentacji CO MAŁY PATRIOTA WIEDZIEĆ POWINIEN ?
0 godzinie 11.11 uroczyście zaśpiewały Hymn Polski. Dzieci poznały polskie znaki narodowe i dowiedziały się ważnych informacji na temat odzyskania niepodległości oraz wykonały okolicznościowe ćwiczenia i zadania. Wysłuchały piosenki „Co to jest niepodległość”.


Dzieci oddziału przedszkolnego od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej. To ich pierwsze lekcje historii.