Matematyka w fotografii

W ramach projektu grantowego ,, mPotegi” pod hasłem ,, Matematyka w różnych dziedzinach życia” w szkole odbył się konkurs fotograficzny pt. “Matematyka w fotografii”. Celem było  rozwijanie wrażliwości młodzieży na piękno otaczającego świata. Pokazanie, że matematyczne inspiracje można czerpać z najbliższego otoczenia. Zadaniem uczniów było wykonanie zdjęcia i  nadanie tytułu fotografii w odniesieniu do kontekstu matematycznego.

Komisja konkursowa nagrodziła najciekawsze prace: Małgosi Dziub – Oś liczbowa, Julii Bestjan- ,, Okrąg”, Oskara Łopatkiewicza- .. Koła”, Oliwii Bieda- ,, Krzywa droga do nieskończoności”, Oskara Śliwińskiego- ,, Koło”, Pawła Augustynowicza – ,,Koło” i Jeremiasza Szumnego- ,, Bryły”. Wszyscy uczniowie otrzymali Dyplomy i nagrody.  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział , a nagrodzonym  gratulujemy.