Wybory Samorządu Uczniowskiego

28 września 2020 r. odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego i opiekuna Samorządu. Wybory poprzedzone były kampanią. Kandydaci przygotowali plakaty, na których zaprezentowali swoje oryginalne pomysły i programy. W ten sposób zachęcali wyborców, by oddali na nich głos. Do głosowania było uprawnionych 87 uczniów, którzy mieli okazję, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie – wybrać osoby, które będą reprezentantami ich interesów i spraw. Aktywny udział w wyborach był dla uczniów wspaniałą lekcją demokracji.


Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja w składzie: Weronika Dziub, Joanna Nowocień i Szymon Urbański. Po przeliczeniu głosów do Rady Samorządu Uczniowskiego weszły:
Przewodnicząca SU – Agata Biczkierów
Zastępca Przewodniczącej SU – Paulina Sroka
Sekretarz SU – Lena Matuszak, Patrycja Politowska
Skarbnik SU – Antoni Kiwała, Oskar Łopatkiewicz
Członkowie: Oliwia Skibicka, Adam Niklewski, Paweł Urbanski, Kinga Nadworna, Oliwia Krawczyk.
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została Pani Halina Gołembiewska.
Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.