ODBIÓR WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY – informacja

 


Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odbierać będzie można w dniu 31 lipca 2020 roku w godzinach 8.00 -14.00 w sekretariacie szkoły.