Pierwszaki pracują zdalnie

Pierwszaki w czasie pracy zdalnej nie próżnują. Pracują systematycznie i z wielkim zaangażowaniem. Pięknie piszą, rozwiązują i układają zadania. Wzbogacają swój warsztat pracy o nowe umiejętności  artystyczne. Każdego dnia powstają nowe ciekawe prace.  Pięknie śpiewają i opowiadają.  Poznają otaczający ich świat przyrody. W tym trudnym czasie są bardzo dzielni i wytrwali. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Prezentujemy efekty ich pracy.