Sprzątanie świata

20 września dzieci z klas 0-III wraz z wychowawcami wzięły udział w Akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Akcji towarzyszyły liczne zabawy propagujące ideę dbania o środowisko. Pod hasłem ,,Ekologiczne dzieciaki’’ tworzyły ulotki propagujące segregowanie odpadów, projektowały maskotkę ekologiczną, rozwiązywały zagadki, rebusy i poznały książkę ,,Bon ton w przyrodzie’’. Dzieci uczestniczyły również w rozmowach na temat indywidualnych nawyków takich, jak rezygnacja z jednorazowych plastików.

Dowiedziały się, jak ważną rolę dla ochrony środowiska pełni promowanie oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ odpadów na środowisko. W tym celu wraz z wychowawcami udały się do lasu w Łopatkach, aby tam porządkować tereny leśne. Akcję koordynował przedstawiciel Koła Łowieckiego „Jedność” pan Marek Sobieski, który nie tylko wskazał tereny do sprzątania, ale również przeprowadził ciekawą pogadankę na temat budowy lasu, gatunków roślin, drzew i zwierząt występujących na tym terenie. Na zakończenie akcji członkowie Koła Łowieckiego „Jedność” zaprosili wszystkich na wspólne grillowanie kiełbasek. Dzieci mile spędziły czas porządkując las i spędzając czas na świeżym powietrzu.