Uczymy się oszczędzać

Jak oszczędzać nie każdy wie, o tym dzisiaj dowie się. Oszczędzanie jest jednym z najważniejszych nawyków, który warto wyrabiać od najmłodszych lat. Dzięki oszczędzaniu uczymy się stawiania sobie celów, wytrwałości, cierpliwości, umiejętności podejmowania decyzji i samodzielności. Nasza szkoła już od kilku lat  uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności. Uczniowie naszej szkoły zapoznają się z wiedzą ekonomiczną i ideą przedsiębiorczości. SKO inspiruje najmłodszych do różnych form aktywności np. akcji ekologicznych, charytatywnych czy zajęć twórczych.

W listopadzie naszą szkołę odwiedzili pracownicy banku PKO p. Agnieszka Banaszek i Wioletta Szczepaniak – Motycka, które przeprowadziły  ciekawą lekcję  dotyczącą oszczędzania. Uczniowie poznali podstawowe zagadnienia związane z pieniądzem i jego znaczeniem w życiu codziennym, dowiedzieli się czym jest oszczędzanie i jakie są powody,dla których powinno się  oszczędzać.  Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali  o zaletach konta elektronicznego SKO dla uczniów.Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie odpowiadały na pytania, wykazywały się dużą wiedzą i pomysłowością . Ta lekcja przekonała uczniów klas I-VI, że warto oszczędzać pieniądze i gromadzić je na książeczce lub   koncie internetowym. Uczniowie  przekonali się także, że oszczędzanie staje się po prostu znakomitą  i pouczającą zabawą.  Na zakończenie  na wszystkich uczniów czekały w nagrodę dyplomy.