Śpiewajmy dla ojczyzny

28 kwietnia w naszej szkole odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej ,,Śpiewamy dla Ojczyzny’’. Celem konkursu było propagowanie wychowania patriotycznego poprzez formę aktywności artystycznej, popularyzacja pieśni patriotycznej i żołnierskiej oraz zachęcenie dzieci do prezentowania swoich umiejętności wokalnych. Jury przewodziła pani Dyrektor Monika Bestjan, która wraz z panem Piotrem Matuszewskim nauczycielem historii oraz uczniem klasy siódmej Oskarem Śliwińskim oceniła umiejętności wokalne uczestników konkursu.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji wokalnych jury postanowiło nagrodzić:
I miejsce zdobyła Amelka Harczenko z klasy IV, która wspaniale wykonała pieśń,, O mój rozmarynie’’;
II miejsce ex aequo zajęli Aleksandra Dulska z klasy VI i Tymon Wiśniewski z klasy IV;
III miejsce wywalczyła Dominika Puzon z klasy I.
Jury postanowiło wyróżnić Joannę Balawajder z klasy IV.
Organizatorem i osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg konkursu była pani Małgorzata Molczyńska, a konkurs poprowadziła pani Sylwia Dąbrowska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie znakomitych występów i udział w konkursie.