Forum Młodzieżowe „Europejskie wioski młodzieżowe”

20 lutego 2023 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Antoni Kiwała, Lena Matuszak, Martyna Romanowska, Oliwia Krawczyk i Julia Bestjan wraz z opiekunem p. Haliną Gołembiewską wzięli udział w Forum Młodzieżowym zorganizowanym w ramach projektu „Europejskie wioski młodzieżowe” przez Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica.  

Celem spotkania było budowanie relacji między młodzieżą a samorządowcami, nawiązanie współpracy, szerzenie wartości UE, zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie wspólnot europejskich. Spotkanie odbyło się w Gospodzie przy Piecu w Płużnicy. W Forum, którego hasłem przewodnim było „Młodzi Ludzie obywatelami Europy” uczestniczyli uczniowie szkół powiatu wąbrzeskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. Podczas spotkania uczestnicy pracowali w grupach, brali udział w debacie Word Cafe, grupowym Quizie wiedzy o UE, muzycznych inspiracjach z państw Unii Europejskiej i zabawach integracyjnych. Odbyło się również spotkanie online z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej p. Piotrem Mazurkiem, który odpowiadał na pytania młodzieży. Organizatorzy Forum zapoznali zebranych z realizowanymi przez stowarzyszenie projektami oraz omówili działania zaplanowane w ramach projektu ”Europejskie wioski młodzieżowe”. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.
Dziękujemy za zaproszenie.