Przekroczenie progu klasy III

 14 czerwca uczniowie klasy III pożegnali się ze swoimi nauczycielami na uroczystości ,,Przekroczenia Progu’’. Uczniowie podziękowali swojej wychowawczyni pani Małgorzacie Molczyńskiej, Dyrektor Szkoły pani Monice Bestjan, przewodniczącej Rady Rodziców pani Monice Sroce, nauczycielom i pracownikom szkoły za wspólne trzy lata nauki, wsparcie i opiekę.

Były wiersze i piosenki oraz słowa podziękowań od dzieci. Tradycyjnie uczniowie z rąk pani Dyrektor i przewodniczącej Rady Rodziców odebrały dyplomy ukończenia klasy III i pamiątkowe książki.  Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali dyplomy i nagrody Wzorowego Ucznia, Bardzo Dobrego Ucznia, Nagrodę Dyrektora Szkoły i Nagrodę Wychowawcy. Wychowawczyni i Dyrektor Szkoły pani Monika Bestjan podziękowały rodzicom  za pomoc i wsparcie dla szkoły.