Powrót do strony głównej                 Rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych SP Jarantowice od dnia 1.02.2021 r.  
  Godziny PD PS L R ZKK ZES ZRU KZ B PK 0 I II III IV sala klasy V sala klasy VI sala klasy VII sala klasy VIII sala klasy świetlica sala sala gimnastyczna
  7.00- 8.00                                                                 IK świetlica  
Pn 8:00 - 8:45                             0 Religia EW wf Angielski ZRK Matematyka 4 Muzyka 5 Matematyka 6 Geografia 7 Chemia 8 IK świetlica 2
  8:55 - 9:40 IK                           0 EW Angielski EW wf Plastyka 4 Geografia 5 GW 6 Historia 7 Chemia 8     3
  9:55 - 10:40 IK                           0 EW wf EW EW ZRK Angielski 4 J. polski 5 Geografia 6 Chemia 7 WOS 8     1
  10:50 - 11:35 IK                           0 EW EW EP EW FOS J. Polski 4 Historia 5 Technika 6 Chemia 7 Angielski 8      
  11:50 - 12:35                             0 Angielski ZDW ZDW   W-F   Informatyka PK J. Polski 6 J. polski 7 Matematyka 8 IK świetlica 4
  12:45 - 13:30             JK     SKS         1/2 0, 1/2 Angielski                 Technika 5 ZDW 6 Matematyka 7 J. polski 8 IK świetlica  
  13:40 - 14:25 IK                                             ZDW 5   Informatyka W-F PK   ZDW 8 MG świetlica 7
  14:30 - 15:15 IK                                             ZDW 5     W-F Informatyka   PK ZDW 8 MG świetlica 7
  7.00 - 8.00                                                                       DT świetlica  
Wt 8:00 - 8:45   ML                         0 EW wf Religia EW ZRK Muzyka 4 J. polski 5 Angielski 6 Matematyka 7 WOS 8     1
  8:55 - 9:40   ML   TS                     0 EW EW EW Rewalidacja W-F   Angielski 5 Biologia 6 J. polski 7 Historia 8     4
  9:55 - 10:40     ML                       0 EW EW EW FOS Religia 4 Matematyka 5 Historia 6 W-F Angielski   7 J. polski 8     7
  10:50 - 11:35     ML                       0 EW EW EM Religia Angielski 4 GW 5 W-F 6 Historia 7 ZRM 8     6
  11:50 - 12:35               ML       JK     0         Matematyka 4 Religia 5 J. Polski 6 Angielski W-F 7   GW 8 RK świetlica 7
  12:45 - 13:30   ML                         0           ZDW ZDW 4 W-F   Religia 6 Biologia 7 ZRP 8 RK świetlica 5
  13:40 - 14:25 DT ML                                                   Fizyka 7 W-F 8 MG świetlica 8
  14:30 - 15:15   ML             MK SKS                                       Fizyka 8 TS świetlica  
  7.00 - 8.00                                                                       MG świetlica  
Śr 8:00 - 8:45                              1/2 Angielski, 1/2 0 EW EW EW FOS J. Polski   Religia 5 W-F 6 Fizyka 7 Informatyka PK     6
  8:55 - 9:40                             0 EW EW EM Religia Technika 4 Angielski 5 Matematyka 6 J. polski 7 W-F 8 MG świetlica 8
  9:55 - 10:40                       JK     0 EW EW EW ZRkom J. Polski PK J. polski   Informatyka 6 W-F Angielski 7 Religia 8     7
  10:50 - 11:35                             0 EW EW EW ZRK Informatyka 4 W-F 5 J. Polski PK Religia   7 J. polski 8   świetlica 5
  11:50 - 12:35     ML                       0 ZDW   EW ZRK   4 Matematyka 5 Muzyka   W-F Angielski 7 J. niemiecki 8 MG   7
  12:45 - 13:30         DT HG JK         ML             EW wf         Religia 6 Angielski J. niemiecki 106 7 Matematyka 8 MG świetlica 3
  13:40 - 14:25     ML TS           MK ET                                 J. niemiecki W-F 7   Biologia 8 MG świetlica 7
  14:30 - 15:15       TS       ML                                           106 Angielski 8 MG świetlica  
  7.00 - 7.45                                                                       PM świetlica  
Czw 8:00 - 8:45   ML                   JK     0 Religia EW wf EW ZRK Angielski 4 Plastyka 5 Historia 6 Matematyka 7 J. niemiecki 8     2
  8:55 - 9:40   ML                   JK     0 EW EW EW FOS W-F   Historia 5 Angielski 6 Religia 7 EDB 8     4
  9:55 - 10:40 1/2DT ML                         1/2 Religia, 1/2 0 EW EW EW ZRKom Przyroda 4 J. polski 5 W-F   Angielski J. niemiecki 106 7 Historia 8     6
  10:50 - 11:35   ML                         0 EW GZm/GZp GZm/Gzp ZRK GW 4 Matematyka 5 Matematyka 6 J. niemiecki W-F 7   J. polski 8     7
  11:50 - 12:35     ML                       0 ZRK EW EP     Matematyka 4 W-F   J. Polski 6 Biologia 7 Fizyka 8 PM świetlica 5
  12:45 - 13:30     ML DT HG                     EW wf       J. Polski 4     ZRM 6 J. polski 7 Matematyka 8 PM świetlica 1
  13:40 - 14:25 DT                     ML       przy trybie stacjonarnym klas 4- 8                   ZDW 6 Muzyka 7 W-F 8 DT świetlica 8
  14:30 - 15:15 DT     RK                                                 ZDW   DZ 8 DT świetlica  
  7.00 -7.45                                                                       TS świetlica  
Pt 8:00 - 8:45   ML                         0 Angielski EW wf EW ZRK Religia 4 J. polski 5 Plastyka 6 GW 7 Matematyka 8     2
  8:55 - 9:40   ML                         0 EW Religia EW FOS W-F   Matematyka 5 Angielski 6 Plastyka 7 J. polski 8     4
  9:55 - 10:40   ML                         0 EW EW Angielski ZRK Matematyka 4 Biologia 5 W-F   J. polski 7 Religia 8     6
  10:50 - 11:35 1/2DT ML                         1/2 Religia, 1/2 0 EW EW EW wf Historia 4 Angielski 5 J. Polski 6 Matematyka 7 Geografia       3
  11:50 - 12:35     ML                       0 EW wf EW EP EW ZRK Przyroda 4 W-F 5 Matematyka 6 Geografia 7 Angielski 8 MG świetlica 5
  12:45 - 13:30                 RK     ML     1/2 0 1/2 świetlica przy trybie zdalnym klas 4-8 Angielski     J. Polski 4 ZRK 5     WDŻ 7 W-F   TS świetlica 8
  13:40 - 14:25       TS RK   JK                                         ZDW 7     MG świetlica  
  14:30 - 15:15                                                                   MG świetlica  
Powrót do strony głównej