Posiłki w szkole

Ciepłe jednodaniowe posiłki

od dnia 30 września 2019 r. (poniedziałek)

 

Koszt posiłków we wrześniu 2019 r. – 1 dzień tj. 5 zł

Koszt posiłków w październiku 2019 r. – 22 dni  tj. 110 zł

 

Deklaracje i wpłaty do 26 września 2019 r. do godz. 14.00

w sekretariacie szkoły.

 

Deklaracja do pobrania tutaj